Vår politik

Läs mer om vår valplattform

Framåt

Om Örnsköldsvik ska utvecklas, växa och ge en framtid till fler bygger det på att företagen uppmuntras att ta en större plats i samhället och samhällsutvecklingen. 

Bättre!

Vi vill att Örnsköldsviksborna ska få mer för sina skattepengar och vi vill att man inte betalar med skatt än nödvändigt. Den senaste onödiga skattehöjningen från 2021 vill vi återställa. Det är många kommuner runt om i Sverige som styrs av allianspartier där man prövar nya lösningar och effektivare sätt att driva kommunal verksamhet. 

Trygghet!

Alla ska tryggt och säkert kunna röra sig i staden och kommunen utan osäkerhet och rädsla för att bli utsatt för kriminalitet.

I Örnsköldsvik vill vi se en synlig polis och vi vill att socialtjänsten och fritidsverksamheten ska arbeta mer förebyggande och trygghetsskapad.

Framtid!

Barn och ungdomar ska mötas av bra skolmiljöer och kompetenta pedagoger. Vi vill skapa en gymnasieskola med ett innehåll som attraherar och som har nära kontakt med de lokala företagen.

Närhet!

I Örnsköldsvik behövs en fungerande vårdkedja från skolhälsovård till BUP och från äldreboende till sjukhusvård. Det innebär upparbetade och enkla rutiner mellan regionens och kommunens vårdverksamheter.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

Kontakta oss

Har du frågor angående vårt samarbete? Tveka inte att höra av dig till oss!