Våra ordföranden

Läs mer om våra ordföranden i kommunens styrelser och nämnder

Anna-Britta Åkerlind (C)
Kommunstyrelsens ordförande

E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

Johannes Nordin (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

E-post: johannes.nordin@ornskoldsvik.se

Maria Gulliksson (KD)
Bildningsnämndens ordförande

E-post: maria.gulliksson@ornskoldsvik.se

Annica Jonsson (M)
Välfärdsnämndens ordförande

E-post: annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Andreas Jansson (C)
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

E-post: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Björn Olsson (C)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

E-post: bjorn.a.olsson@ornskoldsvik.se